Thursday, October 15 2015

Chrześcijaństwo a państwowość

church-79376_960_720.jpgChrześcijaństwo jest religią dominującą w Polsce. Nierozerwalnie połączone jest z państwowością. Na terenach polskich występowały wierzenia pogańskie, które zostawały stopniowo wypierane przez kościół o tradycji łacińskiej. Poprzez przyjęcie chrztu przez Mieszka I, nasz kraj zaczął należeć do zachodnioeuropejskiej cywilizacji chrześcijańskiej oraz tradycji łacińskiej. Po przyjęciu chrztu, chrześcijanie w Polsce żyli wspólnie z chrześcijanami o tradycji łacińskiej i greckiej, wschodniej i zachodniej, a także z katolikami i protestantami. Zgodnie z badaniami wierzący katolicy stanowią 60,8% ludności Polski. W 2011 roku 86,66% populacji Polski zostało ochrzczonych (liczba uwzględnia wszystkie osoby, które wystąpiły z kościoła).

Continue reading...

page 2 of 2 -