October 2015

Thursday, October 15 2015

Chrześcijaństwo a państwowość

Chrześcijaństwo jest religią dominującą w Polsce. Nierozerwalnie połączone jest z państwowością. Na terenach polskich występowały wierzenia pogańskie, które zostawały stopniowo wypierane przez kościół o tradycji łacińskiej. Poprzez przyjęcie chrztu przez Mieszka I, nasz kraj zaczął należeć do...

Continue reading...

Thursday, October 29 2015

Wyznania na terenie Polski

Chrześcijaństwo na Polskę miało ogromny wpływ od zarania dziejów. W przeszłości, na naszych terenach dominowały wyznania pogańskie. Z czasem zostały wypierane przez chrześcijan o tradycji łacińskiej. Przełomowym momentem jest rok 966, kiedy to Mieszko I przyjął Chrzest Polski. Od tego czasu państwo...

Continue reading...