October 2016

Wednesday, October 5 2016

Jaką rolę pełni religia w Polsce?

Stare porzekadło ludowe mówi, że o polityce i kościele nie powinno się dyskutować, szczególnie przy stole. Pomimo tego, ze czasy się zmieniają to to co związane z polityką i religią budzi nie mniejsze emocje niż kilka lat temu. W związku z tym rozmowy na ten temat są coraz częściej zawiązywane...

Continue reading...

Thursday, October 6 2016

Czy wiara w Polsce ma mocną podstawę?

Chrzest, który miał miejsce w 966 roku rozpoczął erę trwającego do dziś w Polsce katolicyzmu. Wiara chrześcijańska pomimo początkowej nieufności na stałe zadomowiła się w naszym kraju. Według ostatnich badań katolicyzm nadal stanowi główną religię wyznawaną w Polsce. Wstrząsające krajem przez wiele...

Continue reading...

Wednesday, October 12 2016

Chrześcijanie w Polsce

Chrześcijaństwo w Polsce jest bardzo zakorzenione. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I oznaczało przynależność Polski do części krajów zachodnioeuropejskich. Chrześcijanie wywodzili się z kultury łacińskiej, jak i greckiej. Państwo kreuje swój wizerunek, jako kraj katolicki. Religia w naszym kraju jest...

Continue reading...