Chrześcijanie

Entries feed Comments feed

Wednesday, October 12 2016

Chrześcijanie w Polsce

church-2817154_960_720.jpgChrześcijaństwo w Polsce jest bardzo zakorzenione. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I oznaczało przynależność Polski do części krajów zachodnioeuropejskich. Chrześcijanie wywodzili się z kultury łacińskiej, jak i greckiej. Państwo kreuje swój wizerunek, jako kraj katolicki. Religia w naszym kraju jest ściśle związana z nim. Związek ten widać najbardziej podczas kryzysów państwowych, zagrożeń czy utraty niepodległości.

Continue reading...

Thursday, October 6 2016

Czy wiara w Polsce ma mocną podstawę?

cross-1979473_960_720.jpgChrzest, który miał miejsce w 966 roku rozpoczął erę trwającego do dziś w Polsce katolicyzmu. Wiara chrześcijańska pomimo początkowej nieufności na stałe zadomowiła się w naszym kraju.

Według ostatnich badań katolicyzm nadal stanowi główną religię wyznawaną w Polsce. Wstrząsające krajem przez wiele wieków wojny, rozbiory oraz pomniejsze walki nie zachwiały podstaw na których oparta została wiara katolicka. Jej wyznawanie pomimo trudności wynikających z braku miejsc kultu religijnego, a także szerzących się prześladowań nie zniechęciło Polaków, a wręcz wzmocniło ich odczucia religijne.

Continue reading...