Wiara w Polsce

Entries feed Comments feed

Thursday, October 29 2015

Wyznania na terenie Polski

christ-898330_960_720.jpgChrześcijaństwo na Polskę miało ogromny wpływ od zarania dziejów. W przeszłości, na naszych terenach dominowały wyznania pogańskie. Z czasem zostały wypierane przez chrześcijan o tradycji łacińskiej. Przełomowym momentem jest rok 966, kiedy to Mieszko I przyjął Chrzest Polski. Od tego czasu państwo zaczęło należeć do części państw chrześcijańskich Europy Zachodniej. Państwo i chrześcijaństwo są u nas silnie ze sobą związane. Przenikają się, razem współdziałają, ale zachowują pełną niezależność i autonomię.

Continue reading...