Chrześcijaństwo a państwowość

church-79376_960_720.jpgChrześcijaństwo jest religią dominującą w Polsce. Nierozerwalnie połączone jest z państwowością. Na terenach polskich występowały wierzenia pogańskie, które zostawały stopniowo wypierane przez kościół o tradycji łacińskiej. Poprzez przyjęcie chrztu przez Mieszka I, nasz kraj zaczął należeć do zachodnioeuropejskiej cywilizacji chrześcijańskiej oraz tradycji łacińskiej. Po przyjęciu chrztu, chrześcijanie w Polsce żyli wspólnie z chrześcijanami o tradycji łacińskiej i greckiej, wschodniej i zachodniej, a także z katolikami i protestantami. Zgodnie z badaniami wierzący katolicy stanowią 60,8% ludności Polski. W 2011 roku 86,66% populacji Polski zostało ochrzczonych (liczba uwzględnia wszystkie osoby, które wystąpiły z kościoła).

Od momentu przycięcia chrztu przez Polskę, chrześcijaństwo mocno związało się z państwowością. Wyraźnie widać ten związek w okresach zagrożeń i wojen. Chrześcijaństwo dla Polaków jest wyrazem wiary, a także polskości. Wielkimi polskimi chrześcijanami, o których pamięta niemalże cały świat są: Św. Jan Paweł II oraz Kardynał Stefan Wyszyński.

Rozkwit życia chrześcijańskiego w Polsce przypada na lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku, wtedy kiedy miały miejsce przeobrażenia ustrojowe oraz liberalizacja wyznań religijnych. Budowano wtedy bardzo dużo kościołów. Chrześcijaństwo w naszym kraju posiada wieloletnią tradycję i mocne korzenie. Obecne jest w wielu sferach życia społecznego. Kościół świadczy wiele usług, które mają na celu niesienie pomocy ludziom (edukacja, działalność charytatywna). Należy podkreślić, że kościół i państwo współdziałają ze sobą, ale zachowują swoją niezależność oraz autonomię.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.pastorbonus.pl/index.php?trackback/6

This post's comments feed