Jaką rolę pełni religia w Polsce?

person-371015_960_720.jpgStare porzekadło ludowe mówi, że o polityce i kościele nie powinno się dyskutować, szczególnie przy stole. Pomimo tego, ze czasy się zmieniają to to co związane z polityką i religią budzi nie mniejsze emocje niż kilka lat temu. W związku z tym rozmowy na ten temat są coraz częściej zawiązywane również podczas rodzinnych uroczystości, czy innego rodzaju spotkań.

ROLA RELIGII I WIARY W POLSCE

Polska w okresie sarmatyzmu uznawana była za przedmurze chrześcijaństwa. Rozwijająca się w tym czasie kultura kościelna i religijna była odpowiedzią na postępujące działania antychrześcijańskie panujące nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. Katolicyzm, a także kilka pomniejszych w ówczesnych czasach religii (np. protestantyzm, prawosławie) współżyło ze sobą bez żadnych większych niesnasek.

Kilkaset lat później, podczas gdy Polska znajdowała się za tzw. żelazną kurtyną, a władza komunistyczna zwalczała chrześcijańskie zachowania- Polacy nie szczędzili pieniędzy i chęci by kultura katolicka dalej się rozwijała.

Bez względu na sytuacje polityczne następujące w kraju nadwiślańskim Polacy uznają wiarę i religię za swoją ostoję. Jest ona dla nich jedynym i nienaruszalnym dobrem, które mogą przekazać swoim potomkom bez obaw o konsekwencje. Uroczyste obchodzenie świąt Bożego Narodzenia i innych uroczystości religijnych świetnie ukazuje przywiązanie Polaków do tradycji i zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Pękające co niedzielę mury okolicznych kościołów jedynie potwierdzają tę tezę. Wiara katolicka jest głęboko zakorzeniona i nic nie zmusi jej do upadku, dopóki ostatni Polak żyje.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.pastorbonus.pl/index.php?trackback/3

This post's comments feed