Chrześcijanie w Polsce

church-2817154_960_720.jpgChrześcijaństwo w Polsce jest bardzo zakorzenione. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I oznaczało przynależność Polski do części krajów zachodnioeuropejskich. Chrześcijanie wywodzili się z kultury łacińskiej, jak i greckiej. Państwo kreuje swój wizerunek, jako kraj katolicki. Religia w naszym kraju jest ściśle związana z nim. Związek ten widać najbardziej podczas kryzysów państwowych, zagrożeń czy utraty niepodległości.

W ubiegłym roku w Polsce wszystkie zarejestrowane wyznania według rodzaju religii, nurtu religijnego i grupy wyznań prezentowały się następująco: 1. chrześcijaństwo -121 - liczba wszystkich zarejestrowanych wyznań, - katolicyzm - 10, w tym Kościół katolicki - 4, oraz starokatolicyzm - 6,

- chrześcijaństwo wschodnie (ortodoksyjne) - 5, w tym prawosławie - 3, oraz chrześcijańskie kościoły orientalne - 2,

- protestanckie i tradycji protestanckiej - 96, - nurt badaczy Pisma Świętego - 4, - inne chrześcijańskie - 6,

2. islam - 5, 3. judaizm - 6, 4. buddyzm -19, 5. hinduizm - 9, 6. pogaństwo (rodzimowierstwo) i neopogaństwo - 5, 7. inne religie - 21.

W Polsce istnieje wiele zarejestrowanych kościołów oraz związków wyznaniowych. Świadczy to o występowaniu sporej różnorodności tradycji religijnych, nawiązujących do odległych od siebie kultur i epok. Przedstawione dane wyraźnie pokazują, że chrześcijanie w Polsce są najliczniejszą grupą wyznaniową. Dla chrześcijaństwa rok 1054 był przełomowym, ponieważ rozpadł się na kościół wschodni (prawosławny) i zachodni (katolicki). Następnie doszło do rozłamu w kościele zachodnim, co spowodowało zrodzenie się kościoła protestanckiego.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.pastorbonus.pl/index.php?trackback/7

This post's comments feed